Wie is PCI-Gouda

Een Parochiële Caritasinstelling (PCI) is een lokale rechtspersoon binnen de R.K. Kerk. De PCI St. Jan de Doper valt onder het Reglement voor het bestuur van een (inter) parochiële caritasinstelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie.

De PCI-werkgroep Gouda is onderdeel van PCI St. Jan de Doper. Onder de leden van de werkgroep bevinden zich de voorzitter, secretaris en penningmeester, die vanuit een christelijke levensovertuiging aandacht schenken aan de concrete noden van de medemens.

Sinds enkele jaren zijn PCI Gouda en de Diaconie Groep in Gouda een volledige samenwerking aangegaan. In totaal telt de groep nu 8 leden. In de gecombineerde PCI/Diaconie Groep hebben naast de hierna beschreven personen ook zitting: René van Schie, Elselien van Diffelen, Jaap de Wit en Wilma van Erdewijk.

Het bestuur van de PCI stelt zich aan u voor.

Ton (1948) is geboren en getogen in Gouda en heeft diverse bestuursfuncties bekleed binnen de parochie. Als voormalig directeur Inkoop van een groot internationaal verpakkingsbedrijf heeft hij een goed zakelijk instinct. Ton wordt gedreven door de overtuiging dat eenieder naar vermogen dient bij te dragen aan het maatschappelijk belang.

“Ik vind het belangrijk dat mensen die in de knel zitten, gesteund worden om hun positie te verbeteren. Ik nodig iedereen met klem uit, de PCI geldelijk te steunen.”
Ton van Rhijn Voorzitter
Peter is sinds 2001 lid van de PCI. Daarnaast betrekt hij ook diverse andere bestuursfuncties binnen de parochie. Peter heeft in zijn werkzame leven bijgedragen aan een rechtvaardiger personeelsbeleid bij de rijksoverheid. Hij vervult nog steeds adviesfuncties bij de rijksoverheid. Naast sportief fietsen mag hij graag een balletje slaan.

“Je naaste is veraf en dichtbij; er zijn meer mensen die soms een steuntje in de rug nodig hebben dan je denkt.”
Peter van Vroonhoven
Cornel de Vroom, is lid sinds 1998 en werkzaam bij de Dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag en voorheen als bijstandsmedewerker. Destijds zochten ze een penningmeester. Vanuit zijn werk kwam hij veel in aanraking met de 'arme kant van Nederland'. Cornel wilde zijn kennis daarom ook beschikbaar stellen aan deze instelling en hij staat volledig achter de doelstelling.

"Oppotten doen we niet. Meer geld is meer mensen helpen. Aan het eind van het jaar is het saldo nul."
Cornel de Vroom Penningmeester
Grada is gehuwd met Dick Jaspers en zij hebben 1 zoon. Zij is 35 jaar als maatschappelijk werkster werkzaam geweest en wil vanuit die ervaring een bijdrage leveren aan de PCI. Verder werkt zij voor de Voedselbank en ondersteunt zij de vrijwilligsters van de Hospice in Gouda. Grada neemt deel aan de PCI sinds begin 2008.

“De PCI kan vaak net die financiële steun geven die men in onze ingewikkelde maatschappij niet kan krijgen.”
Grada Jaspers-van der Sprong