PCI werkpool

Klus mee met de PCI.

De PCI komt in haar diaconale werk regelmatig in aanraking met noodzakelijke klussen. Tijdens onze eigen werkzaamheden voor mensen in problemen of op verzoek van andere hulporganisaties, zoals de Stichting Present, die vraag en aanbod van klussen bij elkaar brengt.

Daarom heeft de PCI Gouda het initiatief genomen tot het oprichten van een pool met vrijwilligers uit onze Goudse geloofsgemeenschap die bereid zijn om enkele malen per jaar in teamverband werkzaamheden te verrichten.

Wie zich aanmeldt, kan zo nu en dan gevraagd worden om aan een klus mee te werken. Ben je op dat moment niet beschikbaar of is het niet van je gading, heel begrijpelijk, geen probleem, een volgende gelegenheid beter. Je bent niets verplicht. Als je eenmaal per jaar wilt helpen, prima. Maar het mag en kan ook vaker.

De werkzaamheden zijn heel divers. Het rechtleggen van een tegelpad achter de woning van een rolstoelgebruiker, het opruimen van een woning, een kamer behangen of sausen, een keer boodschappen doen voor een zieke of een tuintje opknappen voor een invalide medemens, en zo voort.

De werkzaamheden worden in principe in teamverband uitgevoerd. Je staat er dus niet alleen voor. Voor benodigd materiaal wordt gezorgd.

Als je je aanmeldt word je ook niet direct de andere dag gebeld voor een klus. De projecten worden ruim van te voren aangekondigd. Jong en oud kunnen zich aanmelden.

Bel 06 47 173 821 of mail naar secretariaat@pci-gouda.nl