Samenwerking

Er zijn diverse organisaties die mensen helpen. De PCI werkt zo goed mogelijk met hen samen.

Degene die met een geldelijke bijdrage een goed doel wil steunen staat voor een lastige keuze. Er zijn veel verschillende organisaties die ogenschijnlijk hetzelfde doel hebben, maar vaak op een andere manier werken. Dat is niet erg, in tegendeel, we moeten blij zijn dat zoveel mensen, ieder op hun eigen manier en vanuit een andere achtergrond, proberen de medemens te helpen.

PCI St. Jan de Doper is de rechtspersoon voor de hulpverlening in onze parochie. Binnen deze PCI bestaan 6 lokale werkgroepen, die in hun lokale gemeenschap de hulpverlening in de praktijk verzorgen.

De PCI-werkgroep van Gouda bestaat uit een bestuur van 4 mensen dat financiƫle middelen beheert. Deze komen onder andere ten goede van de diaconie werkgroep van de R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua. De mensen van de werkgroep diaconie doen al het goede werk in het veld en zijn de oren en ogen van de PCI.

De PCI en de diaconie werken samen met andere organisaties en dragen daarmee bij aan bijvoorbeeld de Voedselbank en het Noodfonds.

Behalve samenwerking op het vlak van de jaarlijkse kerstpakketten-actie voeren PCI-Gouda en Vincentiusvereniging sinds 2013 een project, dat beoogt om minima-gezinnen die al jaren niet op vakantie konden, een weekje vakantie te bezorgen. Met dit project konden sindsdien ieder jaar minstens vijf gezinnen een weekje op vakantie in Nederland.

De PCI-werkgroep Gouda treedt ook op als front-office voor FondsDBL in Rotterdam.