PCI helpt

De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen in acute, financiële nood.

Kleine, eenmalige giften zijn veelal voldoende om te voorzien in de eerste levensbehoeften. Het is de doelstelling van de PCI om ervoor ten zorgen, dat hulp kan worden geboden, maar ook zelf die hulp (financieel) te bieden.

In de afgelopen jaren hielp PCI o.a.:

  • Onlangs hielpen we een jonge dakloze vrouw met het vinden van woonruimte en werk. Dat gebeurde in overleg met maatschappelijke instanties. De PCI zorgde voor de eerste huurpenningen en de borg. Hoogstnoodzakelijke huisraad werd aangeschaft alsmede wat linnengoed. We hielpen de vrouw met de verhuizing en monteerden wat lichtpunten in de (antikraak)woning. De PCI blijft betrokken totdat zij zich binnenkort zelfstandig staande kan houden. Geschatte kosten tot zover € 750,-
  • Een gezin had geen geld voor de noodzakelijke reparatie van de vloer van de benedenverdieping die door huisdieren was vernield. Wij hebben rollen zeil gekocht en een vakman gevonden die deze vloerbedekking heeft gelegd. De kosten bedroegen € 269,-
  • Via Stichting Present werd ons gevraagd een berging van een alleenstaande moeder uit te ruimen. De vrouw had geen familie of kennissen die dit voor haar konden doen. Het merendeel van de rommel zat al in de berging toen de vrouw de flat betrok. Leden van de PCI hebben de handen uit de mouwen gestoken, een grote aanhanger gehuurd en de berging opgeruimd. Daarna de rommel bij Cyclus Grootvuil afgeleverd. Kosten voor de huur van de aanhanger € 39,-. Een sponsor heeft de kosten vergoed.
  • Onder begeleiding van het Leger des Heils wil een dakloze jongeman een nieuwe start maken. Hij heeft geen geld voor een identiteitskaart. Zonder zo’n identiteitskaart krijg je geen woonruimte. Zonder vast adres echter geen baan dus geen inkomen of uitkering. Dan zit je dus in een vicieuze cirkel. Kosten ad € 50,- inclusief pasfoto’s worden door de PCI betaald. Afgesproken wordt dat na een succesvolle opstart de jongeman deze kosten aan de PCI terugbetaalt.

Daarnaast draagt de PCI-werkgroep Gouda bij aan gezamenlijke projecten van de noodinstellingen in Gouda. Samen met Vincentiusvereniging worden kerstpakketten verzorgd.

Overzicht van zaken die door PCI behandeld werden in 2015 vindt U hier en over 2014 hier.

Om te kunnen helpen bezit de PCI eigen middelen.