Middelen

De PCI-werkgroep Gouda beheert een bescheiden vermogen dat ooit werd opgebouwd door het vroegere Armenbestuur van de R.K. kerk.

De rente-inkomsten van PCI Gouda zijn de laatste jaren door de financiële crisis behoorlijk gedaald. In 2015 bedroeg de ontvangen rente ruim € 3.200,-. Voor haar inkomsten is PCI Gouda vooral afhankelijk van giften en de opbrengst van activiteiten, zoals de verkoop van wijn en het houden van kerst- en paasmarkten.

Met name voor de kerstpakkettenactie vraagt PCI bijdragen van de parochianen. De pakketten kosten per stuk ruim € 25,-.

In 2015 bedroegen de uitgaven in totaal € 10.845,- terwijl de inkomsten € 12.325,- waren.

PCI Gouda probeert met kleine bedragen mensen weer op weg te helpen. Daarnaast participeert de PCI-werkgroep in het Noodfonds Gouda en betaalt zij een deel van de kosten van dit fonds.

Wie ons werk wil steunen kan een bijdrage overmaken op bankrekening NL97ABNA0507129849, t.n.v. PCI te Gouda.