Uw gift aan de PCI en de belastingdienst

De Parochiële Caritas Instelling is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:

  • schenking
  • successie
  • aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. PCI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), omdat de caritasinstelling een erkend onderdeel is van de R.K. Kerkprovincie.

Wat zijn de fiscale voordelen?

  • De PCI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de PCI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die de PCI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Schenkingen via notariële akte (lijfrente-constructie).

Giften aan de PCI zijn zoals gesteld fiscaal aftrekbaar, waarbij de drempel van 1% van het belastbaar inkomen van kracht is. Er bestaat echter ook een mogelijkheid om bijdragen of schenkingen te doen via een notariële akte, de zogenaamde notariële schenking. De notariële schenking is in tegenstelling tot een normale gift, volledig aftrekbaar voor de inkomsten- of loonbelasting. Er dient dan een notariële akte te worden opgesteld. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, geven wij u hierover graag nadere informatie.