Diaconie

De kerk is gebaseerd op 3 pijlers "dienen, leren en vieren". PCI en diaconie dienen.

PCI en diaconie in Gouda zijn nauw verbonden. Met uitzondering van de ontmoetingsdag voor de zieken en ouderen, is de diaconie financieel bijna helemaal afhankelijk van de PCI.

De vrijwilligers van de diaconie verzetten zeer veel werk. Een greep uit haar belangrijkste activiteiten: Een ontmoetingsdag voor zieken en ouderen, kerstpakketten en (samen met de gereformeerde en protestante diaconieën), de Voedselbank.

Daarnaast worden mensen met maatschappelijke of financiële problemen bezocht. De diaconie verleent steun (op discrete wijze) aan mensen in nood met voedselpakketten, kleding of kleine geldbedragen. En helpt uitgeprocedeerde asielzoekers, door mee te gaan naar een advocaat, consulaat, door te helpen met papieren, of een luisterend oor te zijn.

De diaconie Antonius van Padua werkt samen met andere organisaties, zoals:

  • het Noodfonds Gouda
  • diaconieën van andere kerken
  • maatschappelijk werk Gouda
  • de Voedselbank
  • contactgroepen van de R.K. Geloofsgemeenschap Antonius van Padua