Aanvraag

Wilt u een beroep doen op de PCI, neem contact met ons op! Uw privacy is gewaarborgd. Normaliter wordt binnen 3 dagen contact met u opgenomen.

Bij voorkeur richt u uw aanvraag per e-mail aan secretariaat@pci-gouda.nl. U dient minimaal de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam met voorletters;
  • Geboortedatum;
  • Adres;
  • Burgerlijke staat, aantal gezinsleden;
  • Nationaliteit
  • Reden van de aanvraag met toelichting;
  • Welke hulp vraagt u precies.

Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en beoordeeld op onder andere:

  • Of een eenmalige schenking daadwerkelijk tot een verbetering kan leiden;
  • Of het benodigde bedrag niet te hoog is;
  • Of de nood de eerste levensbehoeften betreft.

Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. In sommige gevallen geven we geen geld, omdat er andere fondsen of instanties voor bestaan (denk aan de gemeente, de DUO, Voedselbank). Dan helpen we de aanvrager op de juiste weg, bijvoorbeeld met het aanvragen van subsidie bij de gemeente.